Regulamin Newslettera

Mój regulamin Newslettera dba o ochronę Twoich danych osobowych. Zapewniam bezpieczeństwo i poufność informacji. Twoja prywatność jest dla mnie najważniejsza.

Szanowny Subskrybencie,

Cieszę się, że zainteresowałeś się moim newsletterem. Proszę o zapoznanie się z regulaminem dotyczącym zasad subskrypcji, dostarczania treści oraz zasad korzystania z mojej usługi. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, jestem do Twojej dyspozycji – kontakt możesz nawiązać za pomocą danych kontaktowych podanych w dalszej części regulaminu.

§1 Informacje ogólne i dane kontaktowe

Newsletter oferowany jest przez stronę paweldeluga.pl oraz jej podstrony. Aby z niego korzystać, wystarczy dokonać rejestracji za pomocą formularza. Usługa ta świadczona jest przeze mnie, zgodnie z poniższym regulaminem. W razie potrzeby reklamacji lub kontaktu, proszę o użycie:

 • numeru telefonu: +48 883 766 053,
 • adresu e-mail: pawel.deluga@gmail.com,
 • formularza kontaktowego na stronie lub czatu, o ile takie są dostępne. Komunikacja ze mną możliwa jest również za pośrednictwem innych kanałów online dostępnych na stronie, co umożliwia zachowanie korespondencji w formie pisemnej.

§2 Zasady korzystania z newslettera

Subskrypcja mojego newslettera wymaga akceptacji niniejszego regulaminu, co jest równoznaczne z zobowiązaniem do jego przestrzegania. Zapewniam, że usługa świadczona jest zgodnie z umową, a informacje o produktach i usługach przedstawiane na stronie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu prawnym.

§3 Definicje

 • Usługodawca: Paweł Deluga Webmedia STUDIO, Bydgoszcz, ul. Wyzwolenia 114/81.
 • Użytkownik: osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna korzystająca z newslettera.
 • Regulamin: niniejszy dokument.
 • Serwis: strona internetowa paweldeluga.pl wraz z podstronami.
 • Usługa cyfrowa: usługa umożliwiająca korzystanie z danych w formie cyfrowej.
 • Treści cyfrowe: dane dostarczane w formie cyfrowej, np. e-maile, poradniki.
 • Zamówienie: oświadczenie woli Użytkownika dotyczące subskrypcji newslettera.
 • Formularz newslettera: formularz dostępny na stronie, umożliwiający zapis na newsletter.

§4 Minimalne wymagania techniczne

Do korzystania z newslettera niezbędny jest dostęp do Internetu, aktualna przeglądarka internetowa oraz aktywne konto e-mail.

§5 Zasady świadczenia usługi newslettera

Staram się, aby mój newsletter odpowiadał najwyższym standardom, dostarczając treści aktualne i przydatne dla subskrybentów. Newsletter może być wysyłany regularnie lub okresowo.

§6 Postępowanie reklamacyjne

W przypadku niezgodności usługi z umową, Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji. Postępowanie reklamacyjne opisane jest w dalszej części regulaminu.

§7 Własność intelektualna

Treści dostępne w ramach newslettera są chronione prawem autorskim i stanowią własność intelektualną Usługodawcy lub osób trzecich. Użytkownik otrzymuje licencję na korzystanie z treści wyłącznie do własnych celów.

§8 Ochrona danych osobowych

Informuję, że dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym RODO. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych znajdują się w polityce prywatności dostępnej na mojej stronie.

§9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów

Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania ewentualnych sporów wynikających z korzystania z mojej usługi.

§10 Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie. W przypadku zmian w regulaminie, będą one komunikowane Użytkownikom. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, stosuje się przepisy prawa polskiego.